48 προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις της Κερατέας

Πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφεροµένης στο θέµα παιδικής εξοχής , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων,:

1 Συντονιστής
3 Επιμελητές
15 Ομαδάρχες
3 Ειδ. Συνεργάτες Ψυχαγωγοί
3 Ειδ. Συνεργάτες Χειροτεχνίας
3 Γυμναστές
1 Διαχειριστής
1 Βοηθός διαχειριστή
1 Αποθηκάριος
1 Γιατρός
1 Νοσοκόμος
1 Μάγειροι
1 Βοηθός μάγειρα
10 Εργάτες- Εργάτριες
1 Προσωπικό Καθαριότητας
1 Φύλακας
1 Ειδικός τεχνίτης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήµου Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, αρµόδια κ.Ζαρίφη Ζωή(τηλ. επικοιν. 22923-20176) και ώρες 08:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ. εντός προθεσµίας 5 ηµερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής, ήτοι από 13/07/2020 έως 17.07.2020, στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Λαυρεωτικής.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Be the first to comment on "48 προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις της Κερατέας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*