Άγιος Νήφων

Ο Ναός του Αγίου Νήφωνα είναι απλή θολωτή βασιλική με δίρρικτη στέγη. Δίπλα στον ναό υπάρχει κτιστό καμπαναριό.

Ο Ναός διαθέτει αξιόλογες τοιχογραφίες.

Εορτάζει στις 25 Αυγούστου (Σύναξη Αγίων Νυμφώνων).

agios nifon