Αγία Θέκλη

Η Εκκλησία της Αγίας Θέκλης είναι μικρή, θολωτή βασιλική με δίρρικτη στέγη, που καλύπτεται με κεραμίδια. Το εσωτερικό της καθαρίστηκε, συντηρήθηκε και στερεώθηκε το 1981 – 82 από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Ο καθαρισμός της από την αιθάλη και τα άλατα απεκάλυψε τοιχογραφίες εξαίρετης βυζαντινής τέχνης. Ο ναός ακολουθεί τη ναοδομία της εποχής του με χαμηλό κυλινδροειδή θόλο. Ο ναΐσκος της αγίας Θέκλης ήταν καταγραφές από δυνατές εκφραστικές τοιχογραφίες. Ο χρόνος ίδρυσης του ναού βρίσκεται μεταξύ του 1730 – 1750 όπου παρουσιάζεται κάποια άνθιση, οικονομική και κτιριακή σ’ όλη την Αττική. Την εποχή αυτή κτίζονται και επιδιορθώνονται πολλές ερειπωμένες εκκλησίες της περιοχής.

Όσον αναφορά τον Αγιογράφο του ναού πρόκειται για κάποιον μαθητή των αξιόλογων Αργείων αγιογράφων Γεωργίου και Αντωνίου Μάρκου, οι οποίοι ιστόρησαν την διπλανή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Μοιάζουν με τις αγιογραφίες των εκκλησιών Προφήτη Ηλία, Αγίου Δημητρίου Ντάγλα, Παναγίας Νεκροταφείου κ.α. Εορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου.

agia thekli

πηγή