Άγιος Νικόλαος στο Πόρτο Ράφτη

Μετά την πρώτη διακλάδωση του δρόμου που οδηγεί στο αυλάκι, συναντάμε τη δεύτερη που οδηγεί αριστερά στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Κατεβαίνοντας για το λιμάνι στα διακόσια μέτρα περίπου δεξιά, συναντάμε το μικρό ναΰδριο του Αγ. Νικολάου. Είναι θολωτή βασιλική με δίρρικτη στέγη. Από τα μορφολογικά στοιχεία που διασώζει ο ναός, αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο ναός κτίστηκε την περίοδο της  Τουρκοκρατίας (1700 – 1750). Σε νεότερες περιόδους ο ναός έχει υποστεί χωροταξικές προσθήκες. Εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου.

agios nikolaos porto rafti