Προσλήψεις 31 ατόμων στον Δήμο Μαρκοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. (31) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2018 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30_03_2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

από Δευτέρα 12-03-2018 έως και Τετάρτη 21-03-2018

Be the first to comment on "Προσλήψεις 31 ατόμων στον Δήμο Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*