Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 18/4/2024

Σας γνωρίζουμε ότι, η δωδέκατη (12η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024, θα πραγματοποιηθεί Δια ζώσης την Πέμπτη 18-04-2024 και ώρα 19.00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων περιοχής Αθήνας -Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση νέου Κανονισμού Διοργάνωσης & Λειτουργίας Θρησκευτικού Χαρακτήρα, ολιγοήμερων εορταστικών αγορών – εμποροπανηγύρεων, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της διοργάνωσης των Θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων που λαμβάνουν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκοπούλου για το έτος 2024.

4. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 235/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

5. Λήψη απόφασης για καθορισμό ελαχίστων αποστάσεων των σημείων άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου από άλλα σημεία νομοθετικού ενδιαφέροντος, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου 9: «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση» της πράξης με τίτλο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», λόγω της εκτίμησης της δαπάνης αναθεώρησης.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό υπευθύνου – διαχειριστή λογαριασμών των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

8. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2024.

9. Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, για απασχόληση στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατά την περίοδο 2024-2025.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό υπευθύνων, για παραχωρήσεις που αφορούν Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ή Δημοτικούς χώρους, του Δήμου Μαρκοπούλου.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Λ. Πόρτο Ράφτη από την οδό Σόλωνος έως την οδό Ζήνωνος (Φρ. 27Α.1 έως Φρ. 26Α.2δ) στην πόλη Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Ευαγγελιστρίας από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό Γ. Πίνη, στην πόλη Μαρκόπουλου Μεσογαίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση».

13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 5μηνης άδειας υπαίθριου εμπορίου, καθώς και παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 10 τ.μ. για την λειτουργία αυτοκινούμενης καντίνας στην διασταύρωση της Λ. Αυλακίου & Πανοράματος.

14. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ.187 με κ.κ. 010101, της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 720606 στο Ο.Τ. Γ1417 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 681218 στο Ο.Τ. Γ1035 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

17. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

18. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 18/4/2024"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*