Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 24/3/2017

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην έβδομη (7η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2017.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, έτους 2017.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου».
4) Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου».
5) Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ.
6) Λήψη απόφασης για εκλογή και ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαρκοπούλου, με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
7) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2017.
8) Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των σχολικών ορίων, των Νηπιαγωγείων Μαρκοπούλου, για το σχολικό έτος 2017-18.
9) Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των σχολικών ορίων, των Δημοτικών Σχολείων Μαρκοπούλου, για το σχολικό έτος 2017-18.
10) Λήψη απόφασης για έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ για το έτος 2016.
11) Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
12) Λήψη απόφασης για Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2017, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Μαρκοπούλου, τελειόφοιτου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας).
14) Λήψη απόφασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς οικοπέδου για χωροθέτηση Δημοτικού Σχολείου στο Δήμο Μαρκοπούλου.
15) Λήψη απόφασης για συμμετοχή εργαζομένων του Δήμου Μαρκοπούλου στο «Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φορέων Υποστήριξης Λειτουργίας Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας».
16) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διάφορες εργασίες συντήρησης Κοιμητηρίου Δήμου Μαρκοπούλου».
17) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
18) Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πρόγραμμα Interreg – MED (M.D. E. S. MEDITERRANEAN DIET ECOSYSTEM – ECOSUSTAINABLE).
19) Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτόμησης κλαδοδεμάτων πεύκων, στα πλαίσια προστασίας των Δεξαμενών Ύδατος, σε περιοχές του Δήμου Μαρκοπούλου.
20) Λήψη απόφασης για τοποθέτηση εννέα (9) πληροφοριακών πινακίδων, οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών του Ιπποδρόμου.
21) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 348/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ682 με κωδικό 660804 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
22) Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1219 με κωδικό 710821 της 4ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
23) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. 367 με κωδικό 040428 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
24) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 454 με κωδικούς 030604, 030605 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
25) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 80 με κωδικό 070228 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
26) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στα Ο.Τ. 405, 406, κ.χ.349 με κωδικό 030233 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
27) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 245 με κωδικό 010228 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
28) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 55 με κωδικό 060411 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
29) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 55 με κωδικό 060413 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
30) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ505 με κωδικό 610102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
31) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην συνιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ937 με κωδικό 711909 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
32) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ470 με κωδικούς 610211, 610213 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
33) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ505 με κωδικό 610102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
34) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ668 με κωδικό 652602 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
35) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ751 με κωδικό 631104 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
36) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ505 με κωδικό 610102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
37) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ502, Γ508, Γ509, Γ488 με κωδικό 610312 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
38) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ794 με κωδικό 642718 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
39) Λήψη απόφασης για έγκριση καθορισμού πλάτους πεζοδρομίου επί της οδού Κεφαλληνίας ανάμεσα στα Ο.Τ. Γ266 της 1ης-2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη και Ο.Τ. 200 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
40) Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. -2- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
41) Λήψη απόφασης για αναγνώριση οικογενειακού τάφου.
42) Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
43) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 24/3/2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*