Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Μαρκοπούλου

Ανακοίνωση 12818/21-8-2020 για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρον. ταχυδρομείου vsotiriou@markopoulo.gr, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της Ανακοίνωσης 12818/21-8-2020 και συγκεκριμένα:

από τη Δευτέρα 24-8-2020 έως και την Τετάρτη 26-8-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9ΩΑΟΩΛΝ-ΘΩΓ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Be the first to comment on "Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*