Παραλαβή εκατόν είκοσι (120) νέων Κάδων Συλλογής Απορριμμάτων

H Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Μαρκοπούλου, σας ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής, στον τομέα της Καθαριότητας, προμηθεύτηκε με ίδιους πόρους, εκατόν είκοσι (120) καινούριους Κάδους Συλλογής Απορριμμάτων, πράσινου χρώματος, για αστικά, μη-ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Οι νέοι Κάδοι θα καλύψουν ένα σημαντικό κομμάτι των αναγκών που έχουν προκύψει, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί και στην αντικατάσταση κατεστραμμένων και παλαιότερων κάδων, που θα αποσυρθούν από το δίκτυο, σε Πόρτο Ράφτη και Μαρκόπουλο!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος & Ηλεκτροφωτισμού,
Θεοφάνης Ν. Σταμπέλος.

Be the first to comment on "Παραλαβή εκατόν είκοσι (120) νέων Κάδων Συλλογής Απορριμμάτων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*