Ανακοίνωση αιτήσεων ελλιμενισμού 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από την 4η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2017, ορίζεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών, κατά τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 8122.1/03/2004 (Φ.Ε.Κ. Β’ 310/2004) και 8122.1/29/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2032/2014), στις περιοχές Λιμάνι Αγ. Νικολάου, Βουρκάδι και Κυανή Ακτή, για το έτος 2018.

Α) Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη θέση ελλιμενισμού, καλούνται να προσέλθουν στο Υποκατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη (τηλ: 22990-71706) για να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης θέσης ελλιμενισμού για το 2018, σε έντυπο που θα τους δοθεί και στην οποία θα επισυνάψουν φωτοτυπία της άδειας πλόων και απόδειξη εξόφλησης των λιμενικών τελών του 2017, καθώς και φωτογραφία του σκάφους τους στην οποία να φαίνεται ο αρ. Λεμ/Νηολ.

Ενναλακτικά μπορούν να αποστείλουν τη φωτογραφία του σκάφους τους σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του λιμενικού ταμείου (ltameio@markopoulo.gr) με αναφορά του ονόματός τους.

Β) Οι ενδιαφερόμενοι, οι όποιοι δεν έχουν θέση ελλιμενισμού θα μπορούν να παραλάβουν και να συμπληρώσουν αίτηση αρχικής θέσης ελλιμενισμού για το 2018 του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. στο Λιμενικό Τμήμα Πόρτο Ράφτη (Λιμεναρχείο τηλ: 22990-71205). Κατόπιν θα προσκομίζουν στο Υποκατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη (τηλ: 22990-71706), την πρωτότυπη αίτηση με την υπογραφή προέγκρισης από το Λιμενικό Τμήμα, μαζί με φωτοτυπία της άδειας πλόων καθώς και την φωτογραφία (σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία) του σκάφους τους.

Οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν από το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Οι δικαιούχοι θέσης ελλιμενισμού για το 2018, θα ειδοποιηθούν από το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. για να τακτοποιήσουν την οικονομική τους υποχρέωση.

Σημ. Διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας του ΔΛΤΜΜ, όπως αυτό αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 2131.13/5000/15-7-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προτεραιότητα θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους που θα αιτηθούν παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού για ολόκληρο το έτος 2018, και μεταξύ αυτών σε όσους υπήρξαν χρονικά συνεπείς στην καταβολή των λιμενικών τελών παρελθόντων ετών.

Ο φορέας που είναι νομικά υπεύθυνος για τις παραχωρήσεις θέσεων ελλιμενισμού είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ
Αθανασιάδης Μιχάλης

Be the first to comment on "Ανακοίνωση αιτήσεων ελλιμενισμού 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*