12 προσλήψεις στον Δήμο Μαρκοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2018
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δυο (2) και τριών (3) μηνών.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση 62ΥΙΩΛΝ-Λ1Υ.pdf

 

Be the first to comment on "12 προσλήψεις στον Δήμο Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*