Αδειοδότηση υπαίθριων πωλητών στο Πόρτο Ράφτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ.
(Ν.2323/1995, Ν.3131/1996)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» (εντός Δημαρχείου
Μαρκοπούλου) κατά το διάστημα 18 Απριλίου έως 25 Απριλίου 2017, για τις
ακόλουθες θέσεις, που θα τους υποδειχθούν σε συγκεκριμένο χώρο από το
Ν.Π.Δ.Δ.

 Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα εξεταστούν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Στη
συνέχεια, θα χορηγηθούν οι εν λόγω άδειες με νεότερη απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

Η χρονική διάρκεια των αδειών θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Be the first to comment on "Αδειοδότηση υπαίθριων πωλητών στο Πόρτο Ράφτη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*