2 Ιουλίου 2017

Τα Μεσόγεια

Μόλις φθάσωμεν εις τον Σταυρόν της οδού Μεσογείων και χαιρετήσωμεν, παρά την στήλην του Νεόφυτου, τα τελευταία πετρώματα του Υμηττού, προχωρούμεν ολίγα βήματα ακόμη και…