Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 30/1/2024

Σας γνωρίζουμε ότι, η τρίτη (3η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30-01-2024 και ώρα 19.00 μ.μ., «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά (άρθρο 6 του Ν. 5056/2023), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ’ Τριμήνου 2023, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για παράταση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Δήμου Σαρωνικού για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων.

3. Λήψη απόφασης για μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς Μαρκοπούλου, για δύο μήνες, λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς της πόλεως Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

4. Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη, δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής (άρθρο 74, παρ.10 του Ν.3852/2010).

5. Λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ. Αττικής) για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

6. Λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε., για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

7. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην έκθεση «FOOD EXPO 2024».

8. Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων, για το έτος 2024.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

10. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σύμφωνα με το αρ.6 του Ν.4604/2019.

11. Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού της Α΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2024, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα των οδών Μυρρινούντος Φ 6.Α.9. έως Φ 6.Α.9.1. και Ευαγγελιστρίας Φ 14.Α.1..1. έως Φ Α14.Α.1 στην πόλη του Μαρκόπουλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση».

13. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με αποκλεισμό κυκλοφορίας λόγω έργων σε τμήμα της οδού Γ.Πίνη Φ 6.Α.8.1 ζ- Φ 6.Α.8.2 και μεταφορά λαϊκής αγοράς στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση».

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση απαιτούμενων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ επί του τμήματος ανωνύμου χωμάτινου οδού σε εκτός σχεδίου περιοχή με συντεταγμένες από 37.896816350536085, 23.948464313093858 έως 37.896360430987286, 23.950049674937894, μήκους 142μ.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ.2 και 30 στον Οικισμό Πολυτεχνείου.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 070602 στο Ο.Τ. Γ21 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 681406 στο Ο.Τ. Γ1013 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 650906 στο Ο.Τ. Γ808 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για έγκριση προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 630509 στο Ο.Τ. Γ950 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης για σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής του Ο.Τ. Γ81 της εντός σχεδίου Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε. 1-2 Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 30/1/2024"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*