Πρόσληψη 15 ατόμων από την Κ.Δ.Ε.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2021 ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-04-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-04-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3.2021_9333ΩΛΝ-Γ2Η
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Be the first to comment on "Πρόσληψη 15 ατόμων από την Κ.Δ.Ε.Μ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*