Υποβολή αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών, στις περιοχές Λιμάνι Αγ. Νικολάου, Βουρκάδι και Κυανή Ακτή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από την 5η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2016, ορίζεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών, κατά τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 8122.1/03/2004 (Φ.Ε.Κ. Β’ 310/2004) και 8122.1/29/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2032/2014), στις περιοχές Λιμάνι Αγ. Νικολάου, Βουρκάδι και Κυανή Ακτή, για το έτος 2017.

Α) Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη θέση ελλιμενισμού, καλούνται να προσέλθουν στο Υποκατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη (τηλ: 22990-71706) για να καταθέσουν αίτηση παραχώρησης θέσης ελλιμενισμού για το 2017, σε έντυπο που θα τους δοθεί και στην οποία θα επισυνάψουν φωτοτυπία της άδειας πλόων και απόδειξη εξόφλησης των λιμενικών τελών του 2016.
Επίσης πρέπει να αποστείλουν φωτογραφία του σκάφους τους σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του λιμενικού ταμείου (ltameio@markopoulo.gr) στην οποία να φαίνεται ο αρ. Λεμ/Νηολ με αναφορά του ονοματός τους.

Β) Οι ενδιαφερόμενοι, οι όποιοι δεν έχουν θέση ελλιμενισμού θα μπορούν να παραλάβουν και να συμπληρώσουν αίτηση του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. στο Λιμενικό Τμήμα Πόρτο Ράφτη (τηλ: 22990-71205).Κατόπιν θα προσκομίζουν στο Υποκατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη (τηλ: 22990-71706), την πρωτότυπη αίτηση με την υπογραφή προέγκρισης από το Λιμενικό Τμήμα, μαζί με φωτοτυπία της άδειας πλόων καθώς και την ηλεκτρονική φωτογραφία (σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία) του σκάφους τους. Οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν από το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Οι δικαιούχοι θέσης ελλιμενισμού για το 2017, θα ειδοποιηθούν από το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. για να τακτοποιήσουν την οικονομική τους υποχρέωση.

Σημ. Διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας του ΔΛΤΜΜ, όπως αυτό αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 2131.13/5000/15-7-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προτεραιότητα θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους που θα αιτηθούν παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού για ολόκληρο το έτος 2017, και μεταξύ αυτών σε όσους υπήρξαν συνεπείς στην καταβολή των τελών παρελθόντων ετών. Ο φορέας που είναι νομικά υπεύθυνος για τις παραχωρήσεις θέσεων ελλιμενισμού είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου.

Ο Πρόεδρος
Πολίτης Ιωάννης

Be the first to comment on "Υποβολή αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών, στις περιοχές Λιμάνι Αγ. Νικολάου, Βουρκάδι και Κυανή Ακτή"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*