Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 15/6/2022

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ενδέκατη (11η) συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενημέρωση και συζήτηση, επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος:

Ενημέρωση και συζήτηση για τα αποτελέσματα και τις προτάσεις μελέτης, με θέμα: «Διερεύνηση και Διατύπωση Προκαταρκτικού Τεχνο-Οικονομικού και Χρηματοδοτικού Μοντέλου για την βιώσιμη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 15/6/2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*