Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 13/4/2022

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η όγδοοη (8η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για ψήφιση 1ης Αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το έτος 2022.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Α’ Τριμήνου 2022, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (1ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2022.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων – αιτημάτων του Δήμου Μαρκοπούλου προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για αναθεώρηση και επανασχεδιασμό του έργου «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Αν. Αττικής» και εκπόνηση συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης στην περιοχή εκτέλεσης των έργων.

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού 19.680,00€ από τους ΚΑΠ έτους 2022, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Μέσου Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (δείκτης Μ.Α.Π.Α.Α.) για τον ετήσιο υπολογισμό Τελών Χρήσης Διέλευσης, καθώς και για τον ετήσιο υπολογισμό του Τέλους Διέλευσης εγκαταστάσεων δομικών κεραιών.
10. Λήψη απόφασης για κατάληψη οδοστρώματος στην οδό Μαρκοπούλου από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι και την οδό Ιονίων Νήσων στην περιοχή Καγκέλια Πόρτο Ράφτη, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη, Α’ Φάση.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση θέσης κατασκευής νέας κολώνας ηλεκτροδότησης σε δημοτικό χώρο στο Ο.Τ.1147, στην περιοχή ΚΟΝΤΡΑ ΝΑΤΣΟ – ΠΡΑΣΙΕΣ, στο Πόρτο Ράφτη.

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας VODAFONE επί του ερείσματος Ανώνυμης οδού στο ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου, μήκους 550μ.

13. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας VODAFONE επί του ερείσματος Ανώνυμης οδού στην περιοχή του Ολυμπιακού Κέντρου Σκοποβολής, μήκους 109μ.

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας NOVA επί του ερείσματος Ανώνυμης οδού στην περιοχή του Ολυμπιακού Κέντρου Σκοποβολής, μήκους 1.178μ.

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 51,10 τ.μ. για το ΚΥΕ, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου Δημ.Σωτηρίου 14, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

16. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ599, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α.634407, της 4ης-5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

17. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 58, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α.070466, της 3ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ848, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α.671196, της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων που αφορούν την ιδιοκτησία με κ.α. 690207 στο Ο.Τ. Γ1126, της 4ης – 5ης Π.Ε., στο Πόρτο-Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

21. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 13/4/2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*