Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 17/1/2024

Σας γνωρίζουμε ότι, η δεύτερη (2η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17-01-2024 και ώρα 18.00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2024.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2024.

3. Λήψη απόφασης για εκλογή και ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

4. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου και ενός εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση του σώματος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μαρκοπούλου.

5. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

8. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας, για το έτος 2024.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2024.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2024.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024.

13. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής, του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2024.

14. Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2024.

15. Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1, του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών πραγμάτων.

16. Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

17. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μαρκοπούλου.

18. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου, με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στο σύνδεσμο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Β.Α.Π.)».

19. Λήψη απόφασης για έγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Σύμβασης) /2η Παράταση του υποέργου 4: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της Πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με κωδικό ΟΠΣ: «5000083».

20. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στην υπό σύσταση «Διαδημοτική Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Βόρειας και Ανατολικής Αττικής».

21. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου της Β/θμιας Εκπαίδευσης, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων – ομιλιών, καθώς και για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης του Δήμου, για την περίοδο 2023-2024.

22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 2ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών του Αθλητικού Σωματείου Πόρτο Ράφτη καλαθοσφαίρισης «PORTO RAFTI BASKETBALL» για την περίοδο 2023-2024.

23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικών χώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για διάφορες δραστηριότητες, για το σχολικό έτος 2023-2024.

24. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Μαρκοπούλου, ως έδρα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Μαρκοπούλου.

25. Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων (e-banking) στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Μαρκοπούλου, στις Τράπεζες Eurobank S.A. και Πειραιώς.

26. Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων (e-banking) στους 4 τραπεζικούς λογαριασμούς υπόλογων του Δήμου Μαρκοπούλου, στη Eurobank S.A.

27. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, για πάσης φύσεως Τραπεζικές Εργασίες, μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου και α) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, β) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., γ) της Τράπεζας EUROBANK & δ) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

28. Λήψη απόφασης για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.

29. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Δήμων και Κοινοτήτων, για την ανανέωση Σύμβασης πληρωμής Τελών Διοδίων, για το έτος 2024, μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

30. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Τήρησης Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

31. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεώσεων, από λανθασμένη εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

32. Λήψη απόφασης για μείωση συντελεστή Τελών Καθαριότητας και απαλλαγή από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στη θέση Καδή – Κοκκινάδα, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

33. Λήψη απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας ανελκυστήρων.

34. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση απαιτούμενων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αφορά την κατασκευή Δικτυών Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΝ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΥ-ΡΑΜΙΑΣ (ίδιος δρόμος αλλά αλλάζει ονομασία) περιοχή Μαρκοπούλου επί ασφάλτινου οδοστρώματος 190 μ. επί τσιμεντένιου 10μ. και επί χωμάτινου 42μ. εκσκαφή και πλήρωση χάνδακος συνολικών μέτρων 242μ. Θέση Γιαννάπα Δήμου Μαρκοπούλου.

35. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αρ.9482/22-05-2023 άδεια τομής οδοστρώματος της εταιρείας COSMOTE λόγω αντικατάσταση του υπάρχοντος KV με νέου τύπου CAB.

36. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 32,64 τ.μ. στην εταιρεία APIVITA A.E.B.E. σε παραχωρημένο τμήμα της εγκατάστασης προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στη θέση ΓΚΟΝΕΤΣΑ Ή ΓΚΟΝΕΤΣΕΣ Ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ στην ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, με σκοπό την τοποθέτηση συνολικά τριών (3) κάδων στερεών αποβλήτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της εταιρείας.

37. Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου για το ακίνητο της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΕ» στην περιοχή ΒΙΟΠΑ στο Μαρκόπουλο Αττικής.

38. Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε βιομηχανία χαμηλής όχλησης για κοπή και διαμόρφωση σιδήρου, σε γήπεδο εκτός σχεδίου σε περιοχή ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, ιδιοκτησίας ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ Ε.Π.Ε.

39. Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε αποθήκη γεωργικών εφοδίων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων με συσκευαστήριο και εργαστήρια αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών (εκτός ιατρικών), στη θέση «Άγιος Δημήτριος – Μπότα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ιδιοκτησίας «Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε.».

40. Λήψη απόφασης για καθορισμό πλάτους πεζοδρομίων επί της Λεωφ.Πόρτο Ράφτη, παρά τα Ο.Τ. Γ501, Γ502 και Γ509, επί ανώνυμης οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ493, Γ491 (δυτικά) και Γ502, Γ503Α (ανατολικά) και επί της οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ503, Γ503Α (νότια) και Γ508 (βόρεια) που φέρει την ονομασία «οδός Κων.Καραθεοδωρή», στην 4η – 5η Π.Ε., στο Πόρτο-Ράφτη.

41. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 700107 στο Ο.Τ. Γ1182, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

42. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδού.

43. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

44. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής, σε άπορο δημότη.

45. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

46. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 17/1/2024"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*