Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 19/7/2019

Καλείσθε να παραστείτε τη Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ενδέκατη (11η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρωμάτων στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
2) Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της οδού Γ.Σεφέρη.
3) Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας κατασκευής – οδοστρωσίας τμήματος της οδού ανάμεσα στο ΟΤ Γ302 και Γ301 της 1-2 Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
4) Λήψη απόφασης για υποκατάσταση μέλους σύμπραξης λόγω συνταξιοδότησης, για την εκπόνηση σταδίου Πολεοδομικών Μελετών, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 19/7/2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*