Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 7/7/17

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ενδέκατη (11η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 63 περ. στ’ του Ν.3852/2010), κατόπιν του Ν.4479/2017 (τ. Α’ άρθρο 24).

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 7/7/17"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*