Συστάσεις ΑΡΧΕΛΩΝ για τα περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιων χελωνών σε Πόρτο Ράφτη και Παλαιά Φώκαια

Τις τελευταίες ημέρες ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ έχει γίνει αποδέκτης αρκετών αναφορών (μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από πολίτες, για τις οποίες (αν και δεν συνοδεύονται δυστυχώς από σχετική τεκμηρίωση, όπως φωτογραφίες, επίσημες ιατρικές αναφορές κ.α.), κρίνουμε σκόπιμο να υπάρξει ενημέρωση σας, ως οι κατά τόπο αρμόδιες αρχές.

Με αφορμή τα εν λόγω περιστατικά και την παρουσία θαλασσίων χελωνών στην Αττική ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ θα ήθελε να σας παραθέσει τις ακόλουθες πληροφορίες.

Οι θαλάσσιες χελώνες απαντώνται σε ολόκληρο το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, όπου ζευγαρώνουν, τρέφονται και μεταναστεύουν. Βρίσκονται καθεστώς αυστηρής προστασίας τόσο από την εθνική όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που απειλούν την επιβίωσή τους. Οι σοβαρότερες απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο είναι η υποβάθμιση των βιοτόπων αναπαραγωγής τους και η τυχαία σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολίτες, στις παραλίες της δικαιοδοσίας σας, όπου σημειώθηκαν περιστατικά δαγκώματος λουόμενων, φαίνεται να έχει παρατηρηθεί τάισμα των θαλασσίων χελωνών. Η παροχή τροφής σε άγρια ζώα επηρεάζει τόσο την υγεία τους όσο και τη συμπεριφορά τους και αποτελεί σημαντική όχληση για τα προστατευόμενα ζώα. Με τέτοιου είδους πρακτικές, οι θαλάσσιες χελώνες συσχετίζουν την ανθρώπινη παρουσία με τροφή. Αυτό το γεγονός τις οδηγεί στο να εξοικειώνονται και να πλησιάζουν τους ανθρώπους με σκοπό την αναζήτηση τροφής, εκδηλώνοντας έτσι την αντίστοιχη συμπεριφορά που έχουν κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής τους τροφοληψίας στη φύση.

Ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ θα ήθελε να τονίσει ότι η πρακτική ταΐσματος των θαλασσίων χελωνών πρέπει, με την πολύτιμη συμβολή των υπηρεσιών σας, άμεσα να σταματήσει γιατί:

Τα άγρια ζώα δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατοικίδια
Η θάλασσα είναι το φυσικό περιβάλλον των θαλασσίων χελωνών στο οποίο διατρέφονται με όλα τα απαραίτητα συστατικά
Η παροχή φαγητού στα άγρια ζώα μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα προβλήματα στη φυσιολογική συμπεριφορά τους καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων
Εκτός από το τάισμα αυτών των ζώων, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρούμε οποιουδήποτε είδους επαφή, για παράδειγμα να ακουμπάμε ή να χαϊδεύουμε τα ζώα

Επομένως είναι πολύ πιθανό, η παροχή φαγητού στις θαλάσσιες χελώνες των συγκεκριμένων περιοχών της δικαιοδοσίας σας να είναι η αιτία των ανθρώπινων τραυματισμών. Μια πιθανή επέμβαση και μεταφορά αυτών των ζώων δεν είναι επιτρεπτή, καθώς βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Η αποτελεσματική λύση για αυτά τα περιστατικά είναι η άμεση διακοπή της πρακτικής του ταΐσματος και φυσικά η αποφυγή οποιασδήποτε φυσικής επαφής με το άγριο ζώο.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, επικοινωνήσετε τις ανωτέρω συστάσεις μας σε επιχειρήσεις εστίασης, αλιείς καθώς και λουόμενους των παραλιών ευθύνης σας με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ώστε να αποφύγουμε κατά το δυνατό την επανάληψη τέτοιων περιστατικών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. (Πληροφορίες: Ειρήνη Κασιμάτη, Υπεύθυνη Δικτύου Διάσωσης & Περίθαλψης, Τηλ./Fax: 210 8944 444, 6941 511 511, E-mail: rescue@archelon.gr).

Be the first to comment on "Συστάσεις ΑΡΧΕΛΩΝ για τα περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιων χελωνών σε Πόρτο Ράφτη και Παλαιά Φώκαια"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*