Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23/2/2023

Σας γνωρίζουμε ότι, η δεύτερη (2η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 23-02-2023 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (1ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2023.

3. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 67.095,00€ της Α΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου, για εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2022-2023.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου για εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2022-2023.

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής λόγω λανθασμένης εγγραφής στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους της Ταμειακής Υπηρεσίας.

7. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 3,40 τ.μ. επί της κεντρικής πλατείας Δημ. Σωτηρίου, έμπροσθεν της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος – ιχθυοπωλείο, για την τοποθέτηση πάγκου πώλησης ψαριών.

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 198,61 τ.μ. σε εστιατόριο που βρίσκεται επί της Λ.Αυλακίου 118, στον Κ.Χ. Γ933 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

9. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εμποδίων, για την απαγόρευση εισόδου (πλην των κατοίκων) σε αδιέξοδο τμήμα της οδού Δωδεκανήσου, στο Μαρκόπουλο.

10. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 701104 στο Ο.Τ. Γ1301, της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 621409 στο Ο.Τ. Γ529, της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

12. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 630801 στο Ο.Τ. Γ963, της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

13. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 710701 στο Ο.Τ. Γ1222, της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

14. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 642413 στο Ο.Τ. Γ769, της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

15. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1377 με κωδικό ιδιοκτησίας 721811 της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

17. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

18. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23/2/2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*