Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου /9/11/2022

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δέκατη όγδοη (18η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 9-11-2022 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ανανέωση-Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. 201437/27-08-2012 της Αθλητικής Εγκατάστασης με κερκίδες και κτήρια «Ιπποδρομίες Α.Ε.».

2. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. 201437/27-08-2012 της Αθλητικής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Ιππικό κέντρο Μαρκοπούλου».

3. Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή της μελέτης της σύμβασης «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

4. Λήψη απόφασης για μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς Μαρκόπουλου για δυο μήνες λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς της πόλεως Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

5. Λήψη απόφασης για διατήρηση απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησίες με κ.α. 040506, 040509, 040564, στην 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

6. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης για το έτος 2023.

9. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης των οινοποιητικών Συνεταιρισμών Κορωπίου, Παιανίας, Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κερατέας, Μεγάρων και της ΚΕΟΣΟΕ, καθώς και υιοθέτηση μέτρων / παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που πλήττουν τους αμπελώνες του συν της Περιφέρειας Αττικής.

10. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τεσσάρων (4) διαφημιστικών πινακίδων σε στάσεις του ΚΤΕΛ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής (δωρεάν) του Δήμου Μαρκοπούλου ως μέλος ενεργειακής κοινότητας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

12. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ751, με κωδικό ιδιοκτησίας 631104, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

13. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ950, με κωδικό ιδιοκτησίας 630509, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

15. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

16. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου /9/11/2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*