21η και 22η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 30/9/2016

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή πρώτη (21η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2015, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.


Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή δεύτερη (22η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2016.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
3) Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, του ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
4) Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
5) Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 113/28-5-1991 κανονιστικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την αναζήτηση δυνατότητας, βάσει των κείμενων διατάξεων, για την αναπροσαρμογή ή μη και την έγκριση ακολούθως, νέων ή την επανέγκριση των ίδιων συντελεστών, που θα προκύψουν για Τέλη Διαφήμισης (ανά κατηγορία), στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.
6) Λήψη απόφασης για Εξώδικο Συμβιβασμό, κατόπιν του από 30.08.2016 Υπομνήματος και της από 14.01.2016 Εξώδικης Δήλωσης – Διαμαρτυρίας – Πρόσκλησής προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
7) Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση επί της Α.Ε.Π.Ο., με τίτλο έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων των περιοχών Κορωπίου – Παιανίας».
8) Λήψη απόφασης για τροποποίηση, της υπ’ αριθμ. 264/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ».
9) Λήψη απόφασης για τροποποίηση, της υπ’ αριθμ. 265/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΕΝΙΣΧΥΣΗ Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ».
10) Λήψη απόφασης για τροποποίηση, της υπ’ αριθμ. 263/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής, του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων».
11) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στη συνιδιοκτήτρια του οικοπέδου, με ποσοστό 50% με κωδικό ιδιοκτησίας 010115 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη στα Ο.Τ. 201, 202, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
12) Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. -4- Πρακτικού, της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
13) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
14) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "21η και 22η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 30/9/2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*