Στην κατάψυξη η στρατηγική για την αμπελουργία, ξανά την προώθηση βλέπει η ΕΔΟΑΟ

Στην κατάψυξη φαίνεται ότι βάζει το Στρατηγικό Σχέδιο για τον ελληνικό αµπελώνα η Ε∆ΟΑΟ, η οποία ορίζει ως «µέγιστη προτεραιότητα» την ανάπτυξη της αγοράς οίνου µέσω του rebranding και του µάρκετινγκ. Η περαιτέρω καθυστέρηση στο ζήτηµα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού αµπελώνα εννοήθηκε σε πρόσφατη ηµερίδα της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου, όπου µεταξύ άλλων ανακοινώθηκε η πρόθεση της Οργάνωσης να προχωρήσει σε µια ανανέωση του Στρατηγικού Σχεδίου για το Μάρκετινγκ. Στην ίδια εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, ο επίτιµος προσκεκληµένος της Ε∆ΟΑΟ από την Πορτογαλία, Φεντερίκο Φαλκάο, µετέφερε την εµπειρία της χώρας του, στην οποία τα πράγµατα γίνονται µε τον αντίθετο τρόπο.

Ειδικότερα, µέχρι πρόσφατα η προσοχή της ∆ιεπαγγελµατικής Οίνου και Αµπέλου έδειχνε απόλυτα ικανοποιηµένη µε τη στρατηγική για το µάρκετινγκ που αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε την τελευταία δεκαετία, ενώ πάνω σε αυτό το παράδειγµα επιχειρήθηκε να στηριχθεί το Στρατηγικό Σχέδιο για το Αµπέλι. Ωστόσο, στην τελευταία συνάντηση των παραγόντων της Ε∆ΟΑΟ, φάνηκε πως η προσοχή της οργάνωσης µετατοπίστηκε από την ολοκλήρωση και εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου για το αµπέλι, για το οποίο έχει χυθεί πολύ µελάνι τα τελευταία χρόνια και το οποίο ανέµεναν εναγωνίως οι αµπελουργοί.

Στο διάστηµα που µεσολάβησε, η συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, λόγω εκλογών, βάλτωσε και πλέον αναζητούνται πόροι για την ολοκλήρωση του υπόλοιπου έργου. Σύµφωνα µε το πνεύµα της συνάντησης η Ε∆ΟΑΟ δείχνει να διαισθάνεται µια ανάγκη ανανέωσης και αναβάθµισης της παρουσίας του εγχώριου κλάδου του οίνου στην οικονοµική ζωή της χώρας και της ΕΕ, ανοίγοντας το διάλογο για αναβάθµιση του θεσµικού ρόλου της ως ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης και δίνοντας ξανά έµφαση στο στρατηγικό σχέδιο µάρκετινγκ και branging του ελληνικού επώνυµου οίνου.

Παράλληλα όµως δίνεται η εντύπωση µε την επιλογή επανεκκίνησης του στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση, πως όλες οι προσπάθειες αυτές στηρίζονται σε πήλινα ποδάρια, αφού οι βάσεις, ήτοι το κοµµάτι της αµπελουργίας και η ανάγκη αναδιάρθρωσης των αµπελώνων µπαίνουν ξανά στην κατάψυξη.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στην ανοιχτή εκδήλωση της Ε∆ΟΑΟ απουσίαζε ο κλάδος του αµπελιού, γεγονός που δεν µπορεί παρά να οφείλεται στις παρεξηγήσεις που προκάλεσε ο διάλογος περί κλωνικής επιλογής και στην απουσία του ΣΕΟ να συµµετάσχει σε πρόσφατη ηµερίδα για το θέµα που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ.

«Η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου συνέπεσε µε το ξέσπασµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Η ολοκλήρωσή του ακολουθήθηκε από την ελληνική οικονοµική και κοινωνική κρίση. Οι διαφοροποιήσεις, που θα ήταν αναµενόµενες µε την παρέλευση 10ετίας σε κανονικές συνθήκες, είχαν λόγους να επεκταθούν. Η υφιστάµενη σήµερα πραγµατικότητα έχει σίγουρα σηµαντικές διαφορές από εκείνη 10-12 χρόνια πριν. Κάποια στοιχεία της µας είναι γνωστά. Τα περισσότερα όµως, και ίσως τα πιο σηµαντικά, χρήζουν διερεύνησης, καταγραφής και αξιολόγησης» εξήγησε ο Γιάννης Βογιατζής, πρόεδρος του ∆Σ της Ε∆ΟΑΟ.

Στη συνέχεια έθεσε τους τέσσερις στόχους ανανέωσης του σχεδίου. Ο πρώτος αφορά τη στρατηγική «ανταγωνιστικής τοποθέτησης» της εθνικής οινικής οντότητας, αφού η Ε∆ΟΑΟ εντοπίζει µια ανάγκη να επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη της ό,τι έχει διαφοροποιηθεί από την αρχική εκπόνησή της.

Η διαµόρφωση µιας ισχυρής εθνικής οινικής ταυτότητας «υπολείπεται αρκετά για να γίνει ισχυρή, τουλάχιστον όσο απαιτείται για την ευρεία εµπέδωση στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού» εξήγησε ο κ. Βογιατζής περιγράφοντας τον δεύτερο στόχο.

«Το αρχικό πρόγραµµα µάρκετινγκ είναι φυσικό, µε την παρέλευση των χρόνων και τις αλλαγές στην υφιστάµενη κατάσταση, να απαιτείται η προσαρµογή του στην πραγµατικότητα λαµβάνοντας υπόψη και τις προοπτικές εξέλιξης αυτής της πραγµατικότητας» είπε ο ίδιος αναφερόµενος στον 3ο στόχο. Η δηµιουργία δοµών και οργάνωσης για υλοποίηση στόχων είναι ο τέταρτος παράγοντας. «Έχουµε αρκετό δρόµο ακόµη για να υλοποιηθούν ικανοποιητικά οι σχετικοί από τους 20 κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας» είπε.

Η προώθηση γίνεται πλέον «µέγιστη προτεραιότητα» της Ε∆ΟΑΟ, η στρατηγική της οποίας φαίνεται ότι παίρνει µια απότοµη στροφή που τουλάχιστον καθυστερεί το θέµα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού αµπελώνα µέσω κεντρικού σχεδιασµού.

Η εκκρεµότητα αυτή που άπτεται ολόκληρου του υπόλοιπου φάσµατος του κρασιού αφήνεται καθώς φαίνεται παρά τις έµµεσες προτροπές του πορτογαλικού παραδείγµατος, όπως αυτό παρουσιάστηκε σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε η ∆ιεπαγγελµατική στις 21 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Σύµφωνα µε αυτό λοιπόν η Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου της Πορτογαλίας επενδύει το µεγαλύτερο µε διαφορά ποσοστό των κοινοτικών επιδοτήσεων στην σωστή υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και δευτερευόντως προσεγγίζει το κοµµάτι της προώθησης, µε προϋπολογισµό µάλιστα, µικρότερο του ελληνικού.

agrotika-nea.gr

Be the first to comment on "Στην κατάψυξη η στρατηγική για την αμπελουργία, ξανά την προώθηση βλέπει η ΕΔΟΑΟ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*