Προθεσμία μέχρι τις 17 Μαΐου 2017, για τον καθαρισμό Οικοπέδων από ξερά χόρτα

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές δομημένων και αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλης το αργότερο, μέχρι την Τετάρτη, 17 Μαΐου, να προβούν στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και την απομάκρυνσή τους, καθώς και την απομάκρυνση οποιουδήποτε εύφλεκτου υλικού, όπως προβλέπει το αρ. 94, παρ. 26 του Νόμου 3852/10!

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε καθαρισμό με δικά του μέσα και η δαπάνη να επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Εκτός όμως από την επιβάρυνση με τη δαπάνη καθαρισμού, σε όσους δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις του αναφερόμενου Νόμου, θα επιβληθούν και οι κυρώσεις που προβλέπονται και συγκεκριμένα η επιβολή Προστίμου πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.

Η Δημοτική Αρχή παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα, προκειμένου να προστατευτεί η πόλη μας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς αρχίζει η Αντιπυρική Περίοδος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Be the first to comment on "Προθεσμία μέχρι τις 17 Μαΐου 2017, για τον καθαρισμό Οικοπέδων από ξερά χόρτα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*