Πρόσληψη προσωπικού από την Κ.Δ.Ε.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018 ΤΗΣ ΚΔΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ

6ΑΒ7ΩΛΝ-2ΒΨ_ΣΟΧ 2,2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-1-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-1-2019

Be the first to comment on "Πρόσληψη προσωπικού από την Κ.Δ.Ε.Μ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*