Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον δήμο Μαρκοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ (ΠΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 05/01/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 15/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2 2017 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ SME.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΕ 04_10_2016

Be the first to comment on "Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον δήμο Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*