Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 30.333 θέσεις

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ξεκίνησε την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

01/08/2018 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
01/08/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα φορέα και Ειδικότητα)
01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο)
01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Προσοντολόγιο)

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

oaed.gr

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 30.333 θέσεις"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*