Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Ράφτη λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Πόρτο Ράφτη, σε απόσταση διακοσίων εξήντα (260,00) μέτρων μετά την συμβολή της με την οδό Πούση Κουλίδα προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανεμώνης Κουλίδα, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πόρτο Ράφτη προς Μαρκόπουλο, περιοχής Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 15.2 έως 15.7.2016, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:

Α΄ ΦΑΣΗ :

Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ. Πόρτο Ράφτη, μέγιστου μήκους εκατόν είκοσι (120,00) μέτρων, σε απόσταση διακοσίων εξήντα (260,00) μέτρων από τη συμβολή της με την οδό Πούση Κουλίδα έως τη συμβολή της Λ. Πόρτο Ράφτη με την ανώνυμη οδό.

Β’ ΦΑΣΗ :

Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, μεγίστου μήκους εκατόν είκοσι (120,00) μέτρων, από τη συμβολή της με την ανώνυμη οδό (σημείο τερματισμού Α΄φάσης) έως τη συμβολή της Λ. Πόρτο Ράφτη με την οδό Ανεμώνης Κουλίδα.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των έργων θα διεξάγεται εκ περιτροπής, σε κάθε φάση, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,50 μέτρα.

Α΄ & Β΄ ΦΑΣΕΙΣ :

  • Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στη Λ. Πόρτο Ράφτη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αρχικά σε πενήντα (50) και τελικά σε τριάντα (30) χλμ./ώρα, σε αποστάσεις τριακοσίων (300,00) και εκατό πενήντα (150,00) μέτρων αντίστοιχα, προ του σημείου έναρξης της περιοχής των έργων και για όλο το μήκος της.
  • Απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων, που κινούνται στη Λ. Πόρτο Ράφτη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε απόσταση τριακοσίων (300,00) μέτρων προ του σημείου έναρξης της περιοχής των έργων και για όλο το μήκος της.

Be the first to comment on "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Ράφτη λόγω εκτέλεσης εργασιών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*