Ερωτηματολόγιο σεναρίων κινητικότητας για τον Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

Η Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ, προχωρώντας τη διαδικασία του σχεδιασμού, προέβη στην δόμηση 2 εναλλακτικών σεναρίων. Τα 2 σενάρια διαφέρουν στην έκταση και στην ένταση των μέτρων:

1) Σενάριο 1: “Ήπιο Σενάριο” –> Έμφαση στην πεζή μετακίνηση, στο ποδήλατο, στην ενίσχυση της Δημόσιας Συγκοινωνίας και στα κοινόχρηστα μέσα μετακίνησης.

2) Σενάριο 2: “Ριζοσπαστικό Σενάριο” –> Περιλαμβάνει τα μέτρα του ήπιου σεναρίου και επιπλέον δίνει έμφαση στον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων και στον έλεγχο της στάθμευσης.

Παρακαλούμε αφιερώστε 10 λεπτά ώστε να εξετάσετε τα μέτρα κάθε σεναρίου και να προβείτε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, επιλέγοντας ποιο από τα δύο σενάρια θεωρείτε καλύτερο για τον Δήμο Μαρκοπούλου.

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου:

https://forms.gle/nyEVim43KWAvjEPJ7

1 Comment on "Ερωτηματολόγιο σεναρίων κινητικότητας για τον Δήμο Μαρκοπούλου"

  1. Και τα αστικά λεωφορεία ακομα τα περιμενουμε για να παμε στη δουλειά μας

Leave a comment

Your email address will not be published.


*