Επιχορήγηση αθλητικών & πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων Δήμου Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους και τα Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου Μαρκοπούλου να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2020 μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και υπογεγραμμένα, όπου αυτό χρειάζεται, από το αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο Όργανο του Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα Δικαιολογητικά και τις φόρμες Αίτησης, τηλεφωνώντας στο 22990-20141 (Γρ. Δημάρχου).

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας,
ΜΕΝΗ ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ

Be the first to comment on "Επιχορήγηση αθλητικών & πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων Δήμου Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*