Ενημέρωση νέων γεωργών για ενίσχυση, μέσω του Π.Α.Α. 2014-2020

Σας ενημερώνουμε, ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1, είναι Γεωργοί ηλικίας μέχρι 41 ετών, που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά σαν αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, είναι εγγεγραμένοι στο ΟΣΔΕ και στο ΜΑΑΕ και έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016. Επίσης, επιλέξιμα είναι και νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει νέος Γεωργός, κατά 51% τουλάχιστον.

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 (ο Δήμος Μαρκοπούλου ανήκει σε αυτές τις περιοχές), η γεωργική τους εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους και να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας από 8.000 έως 100.000 Ευρώ.

Το ποσό ενίσχυσης για την Αττική, είναι 17.000 Ευρώ σε φυτικές και μικτές εκμεταλλεύσεις και 19.500 Ευρώ σε κτηνοτροφικές.

Καταβάλλεται σε δύο δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (το 70%) αμέσως μετά την απόφαση ένταξης.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 31-10-2016, έως 30-11-2016. Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στην ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, από 1-12-2016 έως και 7-12-2016.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης,
ο Πρόεδρος
Τάσος Νικολακόπουλος

Be the first to comment on "Ενημέρωση νέων γεωργών για ενίσχυση, μέσω του Π.Α.Α. 2014-2020"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*