Ενημέρωση για τους Ψεκασμούς, για την καταπολέμηση των κουνουπιών

O Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι έχουν ξεκινήσει οι δικές μας ενέργειες για την καταπολέμηση των κουνουπιών, για το τρέχον έτος 2019.

Συγκεκριμένα, έχει υπογραφεί, από τις 13 Μαρτίου 2019, η σχετική σύμβαση με ανάδοχη Εταιρεία για Ψεκασμούς σε Ρέματα και στάσιμα Ύδατα, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη δειγματοληψία, σε όλες τις κρίσιμες περιοχές, που χρήζουν ψεκασμού και οι οποίες αναγράφονται στη σύμβαση.

Ενδεικτικά αυτές, είναι οι ακόλουθες:

Κανάλι όμβριων ΒΙΟΠΑ (Αποθήκες Συνεταιρισμού Μαρκό/Μαρκόπουλο),
Κανάλι απορροής όμβριων περιοχής Ντάγλα (πλησίον Λ. Λαυρίου/Μαρκόπουλο),
Ρέμα Αγίου Γεωργίου (Αμαξοστάσιο, Μαρκόπουλο),
Κανάλι συλλογής όμβριων, παράλληλα με Λ. Σουνίου (Μαρκόπουλο),
Κανάλι οδού Μυρρινούντος (Μαρκόπουλο),
Κανάλι όμβριων πλησίον Λυκείου Μαρκοπούλου,
Στάσιμα νερά στη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Ευαγγελιστρίας,
Στάσιμα νερά σε ημιυπόγειο οδού Ευαγγελιστρίας (Κέντρο Υγείας),
Κανάλι οδού Ευαγγελιστρίας πλησίον Κέντρου Υγείας (Μαρκόπουλο),
Ρέμα Αγίου Γεωργίου στο ύψος της Πυροσβεστικής,
Κανάλι όμβριων υδάτων εντός του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου (Βόρεια Πύλη),
Όρυγμα/βραχοπαγίδα οδού Κορυφής (Πόρτο Ράφτη),
Κανάλι όμβριων στη θέση Πρασιές (Αγ. Μαρίνα – Πόρτο Ράφτη),
Κανάλι όμβριων στη θέση Πρασιές (επέκταση οδού Σερίφου – Πόρτο Ράφτη),
Κανάλι όμβριων στη θέση Βουρλέζα (Πόρτο Ράφτη),
Λιμνάζοντα ύδατα στην περιοχή Βουρλέζα πλησίον κατοικιών ΑΒΑΞ (Πόρτο Ράφτη),
Κανάλι όμβριων επί της Λ. Γρέγου (Πόρτο Ράφτη),
Ρέμα Ερασίνου στη θέση Βρύση Βραυρώνος (Βραυρώνα),
Ρέμα Ερασίνου στη θέση “Πύργος Βραυρώνος” (Βραυρώνα),
Ρέμα Ερασίνου στη θέση Παναγιά Βαραμπά (Μαρκόπουλο),
Κανάλι απορροής όμβριων περιοχής Πέλκεζι (Μαρκόπουλο),

Την προηγούμενη Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε ήδη και ο πρώτος Ψεκασμός!

Οι επεμβάσεις γίνονται αποκλειστικά με χρήση εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων σκευασμάτων σύμφωνα με την 11059/8.2.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) που αφορά στα «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2019».

Οι ψεκασμοί και οι δειγματοληψίες θα επαναλαμβάνονται κάθε 18 έως 20 ημέρες έως και το τέλος του Οκτωβρίου 2019!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, επισημαίνει ότι το σημαντικότερο για όλους μας, είναι να μειώσουμε τον πληθυσμό των κουνουπιών, ελαχιστοποιώντας τα σημεία, όπου μπορεί να αναπαραχθούν!

Καμία ενέργεια της Πολιτείας όμως, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, εάν δεν υπάρχει η συνεργασία και αρωγή και από την πλευρά, των δημοτών και πολιτών, που σημαίνει, να μην δημιουργούμε εστίες στάσιμων νερών!

Η όλη προσπάθεια που καταβάλλεται, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα, χωρίς την ενεργή συμμετοχή όλων μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Be the first to comment on "Ενημέρωση για τους Ψεκασμούς, για την καταπολέμηση των κουνουπιών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*