Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΟΡΤΟ- ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020- 2021

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,
Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 στους Παιδικούς Σταθμούς του ∆ήμου Μαρκοπούλου ξεκινάει την Τετάρτη 20 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.6/55114/∆1/13-05-2020 με Α.∆.Α.:ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους ∆ήμους της χώρας η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών στο νηπιαγωγείο, συγκεκριμένα μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.
Κατόπιν τούτων, δυνατότητα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του ∆ήμου μας έχουν όλα τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 01.01.2017 μέχρι 31.03.2018 και στο βρεφικό τμήμα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.04.2018 έως 31.03.2019.
Ενόψει της λήψης των απαραίτητων μέτρων για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι αιτήσεις θα κατατίθενται ως εξής:
Θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του παιδικού σταθμού επιλογής. Εκτυπώστε την αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) και αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα σκανάρετε και θα τα αποστείλετε στο e-mail του παιδικού σταθμού. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπάλληλο, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου με τον οποίο θα αναζητήσετε την θέση σας στον πίνακα μοριοδότησης, όταν αναρτηθούν τα αποτελέσματα.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά με e-mail, η υποβολή θα γίνεται με φυσική παρουσία του γονέα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με την υπεύθυνη του παιδικού σταθμού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δομών είναι:

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
e-mail: psmarkopoulo@gmail.com
Τηλ.:22990 25801. Υπεύθυνη κα Σοφία Φούντα, ώρες 09:00-13:00.
∆ιεύθυνση: Ανδρέα Κουμπή 3.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
e-mail: psmarkopoulo2@gmail.com
Τηλ.:22990 72810. Υπεύθυνη κα Αθηνά Φερετζάκη, ώρες 09:00-13:00.
∆ιεύθυνση: Αγίας Άννης και Μπουμπουλίνας.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
e-mail: ps3markopoulo@gmail.com
Τηλ.: 22990 63061. Υπεύθυνη κα Αγγελική Στακιά, ώρες 09:00-13:00.
∆ιεύθυνση: Καμάριζας και Επίκουρου.
Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 2020-2021

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «Βραυρώνιος»
∆ήμητρα Σπ. ∆ράκου

Be the first to comment on "Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*