Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 19/6/2023

Σας γνωρίζουμε ότι η δέκατη (10η) Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί, δια περιφοράς την Δευτέρα 19-6-2023 και ώρα 11.00 π.μ, – 12.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρ.184, παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με αποστολή της ψήφου σας (υπέρ, κατά, παρών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής καθορισμού χώρων και τρόπου χρήσης αυτών εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25-6-2023.

2) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 19/6/2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*