Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23-2-2022

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η τέταρτη (4η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 23-2-2022 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ’ Τριμήνου 2021, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αρ.270/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, σύμφωνα με το αρ.6 του Ν.4604/2019.
6. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 39360,00€ της Α΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 700903, στο Ο.Τ. Γ1304-4, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23-2-2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*