Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 28-7-2021

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ενδέκατη (11η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 28-07-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Β’ Τριμήνου 2021, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (3ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2021.

3. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 1/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 2ης ΠΕ Μαρκοπούλου, του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, χαρακτηρισμός τμήματος του Ο.Τ. Γ172 σε χώρο σχολείου και τροποποίηση όρων δόμησης.

4. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020-2029 & 2021- 2030.

5. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω συνταξιοδότησης.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

8. Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας κατά την περίοδο 2021-2022.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης διαφήμισης στην στάση του ΚΤΕΛ Αττικής, στην θέση Λ.Πόρτο Ράφτη 36ο χλμ. (EVEREST).

10. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης διαφήμισης στις στάσεις του ΚΤΕΛ Αττικής, στις θέσεις 1) Καλός Γιαλός, 2) Διασταύρωση για Λιμάνι.

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, στο Πόρτο Ράφτη.

12. Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ294 και Γ293, στην 3η Π.Ε., στο Πόρτο-Ράφτη.

13. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση για απαγόρευση στάσης – στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ανθέων περιοχή Περατής στο Πόρτο Ράφτη, κατά την περίοδο πυροπροστασίας.

14. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση για απαγόρευση στάσης – στάθμευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγίας Μαρίνης (Αυλακίου) στο Πόρτο Ράφτη, κατά την περίοδο πυροπροστασίας.
15. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων για την πλήρη διάνοιξη των οδών στον κόμβο Λεωφ.Πόρτο Ράφτη, οδός Αγ.Γεωργίου, στο Πόρτο Ράφτη.

16. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ.652024 στο Ο.Τ. Γ664 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
17. Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν την ιδιοκτησία με κ.α. 652024 στο Ο.Τ. Γ664, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
18. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ.652024 στο Ο.Τ. Γ664 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
19. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ.692202 στο Ο.Τ. Γ1102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ.691912 στο Ο.Τ. Γ1105 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

21. Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία (ή μετονομασία) οδών κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006.

22. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

23. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

24. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

25. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 28-7-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*