Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 30-6-2021

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ένατη (9η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 30-6-2021 και ώρα 19.30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (2ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2021.

3. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση και αδειοδότηση της διοργάνωσης των Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων που λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.

4. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

6. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Μαρκοπούλου, καθώς και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

7. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 47,16 τ.μ. με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται επί της οδού Ερμού και Ρεμπούσκου, στο Ο.Τ. 106, της 1ης Π.Ε. Μαρκοπούλου.

9. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου και εγκατάστασης πινακίδων οδικής σήμανσης, σε εργαστήριο αποθήκευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας φιστικιών, που βρίσκεται στη θέση Μπουκάκια του Δήμου Μαρκοπούλου.

10. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 634005 στο Ο.Τ. Γ622 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

12. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

13. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 30-6-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*