Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 22/4/2019

Καλείσθε να παραστείτε τη Μ.Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην έβδομη (7η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2019.
2) Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

3) Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2019.

4) Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2019.

5) Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2019.

6) Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2019.

7) Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2019.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», οικονομικού έτους 2018.

9) Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραλαβή του έργου κτίριο κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.

10) Λήψη απόφασης για ετήσια επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Μαρκοπούλου.

11) Λήψη απόφασης για έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2019.

12) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (4ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2019.

13) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 29740,00€ της Β΄δόσης των ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

14) Λήψη απόφασης για ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες υποστήριξης προγραμμάτων μηχανογράφησης», λόγω αποκλειστικού πνευματικού δικαιώματος.

15) Λήψη απόφασης για χωροθέτηση, αδειοδότηση και ανάθεση της διοργάνωσης της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης του Αγίου Κων/νου & Ελένης, που λαμβάνει χώρα στις 21 Μαΐου, στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.

16) Λήψη απόφασης για απασχόληση αποφοίτων ΕΠΑΛ στα πλαίσια του «Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας», για το σχολικό έτος 2019-2020.

17) Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο με τίτλο «Sport Active Community – Αθλητικά Ενεργή Κοινότητα» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

18) Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

19) Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ενίσχυση αποκατάστασης Λ.Βραυρώνος στο τεχνικό του Ερασίνου».

20) Λήψη απόφασης για 2η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής επέκτασης κατοικίας Νότια του οικισμού του Μαρκοπούλου.

21) Λήψη απόφασης για καθαρισμό δεξαμενών αερισμού, κανάλι προεπεξεργασίας κ.λ.π. στην Ε.Ε.Λ. Μαρκοπούλου.

22) Λήψη απόφασης για διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 240 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

23) Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου, στα Ο.Τ.1175, 1176, 1177, 1178 & 1181, που αφορά στην απόδοση, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, τμημάτων επιφανειών από ιδιοκτησίες του συγκεκριμένου χώρου προς διεύρυνση των όμορων κοινοχρήστων χώρων αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα.

24) Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Γ.Πίνη και Ιωαν.Αθαν.Γιαννάκη, παρά το κτιριακό συγκρότημα του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

25) Λήψη απόφασης για ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

26) Λήψη απόφασης για διάνοιξη οδών μεταξύ των Ο.Τ. 442-444 (οδός Αγίας Σοφίας) και Ο.Τ. 444-451 (οδός Ιθάκης), στην 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

27) Λήψη απόφασης για χορήγηση άδεια τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων.

28) Λήψη απόφαση για έγκριση κοπής δέντρων, λόγω επικινδυνότητας, στο Δήμο Μαρκοπούλου.

29) Λήψη απόφασης για ρύθμιση καταβολής οφειλόμενου ποσού από αποζημίωση.

30) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ831 με κωδικό 650504 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

31) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στα Ο.Τ. 428, 424, 432 & 420 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

32) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 267 με κωδικό 020188Ν της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

33) Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ9 με κωδικό 070746 της 3ης – Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

34) Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1214 με κωδικό 712706 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

35) Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ9 με κωδικό 070746 Α της 3ης – Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

36) Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1214 με κωδικό 712725 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

37) Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1214 με κωδικό 712705 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

38) Λήψη απόφασης επί ενστάσεως που αφορά αναθεώρηση του ΓΠΣ Δήμου Μαρκοπούλου, κατόπιν έκδοσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων (ΣτΕ).

39) Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης συνεργασίας με τη Φιλοζωική Ομάδα Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη.

40) Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του περιοδικού «Ο Δήμαρχος της Αττικής», έτους 2019.

41) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών/Εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).

42) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).

43) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 22/4/2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*