Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 27/3/2019

Καλείσθε να παραστείτε τη Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τέταρτη (4η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού 2020 -2023, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 27/3/2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*