Δελτίο Τύπου ΤΕΒΑ

∆ιαδραστική ηµερίδα επαγγελµατικού προσανατολισµού για µαθητές Λυκείου πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 4 Μαρτίου στο Αµφιθέατρο του ∆ήµου Σαρωνικού, στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ), που υλοποιεί η Κοινωνική Σύµπραξη Ανατολικής Αττικής.

Σκοπός της δράσης ήταν να ενηµερωθούν οι µαθητές για το πλαίσιο επιλογής επαγγελµατικής κατεύθυνσης και σπουδών, να λάβουν ερεθίσµατα και να προβληµατιστούν , ώστε να µπορέσουν να λάβουν την καλύτερη απόφαση για το επαγγελµατικό τους µέλλον.
Η ηµερίδα αφορούσε 94 µαθητές Λυκείων των ∆ήµων Σαρωνικού, Μαρκοπούλου, Λαυρεωτικής και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, οι οποίοι ενηµερώθηκαν σχετικά µε τη διαδικασία πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τις εναλλακτικές οδούς πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ανερχόµενους επαγγελµατικούς τοµείς και νέες απαιτούµενες δεξιότητες και µεθόδους αυτοαξιολόγησης. Στο δεύτερο µέρος της ηµερίδας, παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία και οι σχολές φοίτησης σε πέντε επιστηµονικά πεδία και συγκεκριµένα, στις Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες, Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες, Επιστήµες Υγείας και Ζωής, Επιστήµες Εκπαίδευσης και Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορική.

Ενεργό ρόλο στην παρουσίαση είχαν οι ∆ήµαρχοι Σαρωνικού, κ. Γιώργος Σωφρόνης, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Λαυρεωτικής, κ. ∆ηµήτρης Λουκάς, οι οποίοι – ως οικονοµολόγος, πιλότος πολιτικής αεροπορίας και εκπαιδευτικός, αντίστοιχα – µίλησαν στους µαθητές για το επαγγελµατικό και επιστηµονικό τους αντικείµενο.

Στο πλαίσιο της ηµερίδας, οι συµµετέχοντες έλαβαν εκτενές ενηµερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική µορφή, ώστε να µελετήσουν τις διαθέσιµες εναλλακτικές επιλογές.
Ο ∆ήµαρχος Σαρωνικού, κ. Γιώργος Σωφρόνης, ανέφερε σχετικά: «Η ηµερίδα αυτή ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία για όλους, γιατί µας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουµε, να ανταλλάξουµε προβληµατισµούς και να µοιραστούµε µε τα παιδιά όσα διδαχθήκαµε από την προσωπική µας πορεία στον επαγγελµατικό στίβο. Ήταν µια ευκαιρία να µιλήσουµε, αλλά και να ακούσουµε και να δώσουµε όλοι µαζί το µήνυµα ότι η προσπάθεια των νέων ανθρώπων για ένα καλύτερο µέλλον είναι κοινή µας έγνοια, κοινή µας υπόθεση.».

∆/νση: Αθηνών 37 & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 190 10, Καλύβια Θορικού ▪ Τ. 2299320300, Φ. 2299048289 ▪ e-mail teva.anattikis@gmail.com ▪ Πληροφορίες: κ. Σταµάτης Γκίνης

Be the first to comment on "Δελτίο Τύπου ΤΕΒΑ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*