Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016 ΤΟΥ ΝΠΔΔ “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2016.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.doc

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ HY.doc

ΑΙΤΗΣΗ.doc

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/10/2016 ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10/2016

Be the first to comment on "Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*