Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

Ξεκίνησε η υποδοχή αιτήσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνδεσης ακινήτου, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου (Α΄Φάση και Β΄Φάση).

Ακολουθεί το έντυπο της αίτησης σύνδεσης ακινήτου, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου, όπου αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να συνοδεύουν τη σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.doc

Σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας:

Α. Η υπ.αριθμ. 305/2015 απόφαση Δ.Σ., που αφορά την έγκριση του Κανονισμού Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΜΕΕΩΛΝ-ΒΣΕ.

Β. Η υπ.αριθμ. 344/2015 απόφαση Δ.Σ., που αφορά τα τέλη σύνδεσης ΑΔΑ: 6ΞΩΑΩΛΝ-ΝΛΞ

Γ. Η υπ.αριθμ. 369/2015 απόφαση Δ.Σ., που αφορά τις δόσεις των ιδιοκτησιών ΑΔΑ: 6ΞΥ6ΩΛΝ-ΒΚΛ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Be the first to comment on "Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*