Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στον Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, όπως ήδη έχει προαναγγελθεί. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δεσποζόμενο και Αδέσποτο ζώο προσδιορίζονται ως εξής:

«Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο, είτε δεν έχει κατοικία, είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του κατόχου ή συνοδού ή φύλακα και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα».

«Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους φιλοζωίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγόσκυλα), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικοί), τη φύλαξη χώρων και την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται, από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας».

Οι ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ σκύλοι αφού εξετασθούν θα τους τοποθετείται τσιπάκι ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που θα καταχωρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υ.Α.Α.Τ, θα στειρώνονται ανεξαρτήτως φύλλου και αφού εμβολιαστούν θα επανατοποθετούνται στο πρότερο περιβάλλον όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος.

Ο αριθμός των ζώων που θα περιθάλψει ο Δήμος θα είναι μέχρι της εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος. Την περίθαλψη των ζώων θα αναλάβουν οι τοπικοί κτηνίατροι του Δήμου που αποδέχθηκαν την συνεργασία.

Σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση, στον Δήμο Μαρκοπούλου υπάρχουν περίπου 70 σκυλιά που έχουν δηλωθεί από πολίτες ελεύθερα στις γειτονιές μας. Τα ζώα αυτά που ενδεχομένως να αυξηθούν εξαιτίας των αδικαιολόγητων εγκαταλείψεων, με την συνεργασία των πολιτών, των μελών των φιλοζωικών σωματείων και των κτηνιάτρων θα πρέπει να προσέλθουν στα συμβεβλημένα κτηνιατρεία ώστε να τους δοθεί περίθαλψη.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να εντάξουν τον ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΟ της γειτονιάς τους στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν αίτηση στον Δήμο, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος προγραμματισμός.

Ο Δήμος θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αρχικά με τους σκύλους και σε δεύτερη φάση θα διερευνηθεί, αν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και στις γάτες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Be the first to comment on "Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στον Δήμο Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*