8 προσλήψεις στον Δήμο Μαρκοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 3/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.doc

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 9/9/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/9/2016.

Be the first to comment on "8 προσλήψεις στον Δήμο Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*