Φεβρουάριος 2021Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η αξιοποίηση για το Ολυμπιακό Ακίνητο στο Μαρκόπουλο

Ένα σημαντικό βήμα για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του μεγάλου ακινήτου του νέου Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο γίνεται μετά την προέγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) εντός…
31 προσλήψεις στον δήμο Μαρκοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ…

Διακοπή νερού στο Μαρκόπουλο 17/2/2021

Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας σας ενημερώνει, ότι λόγω αποκατάστασης βλάβης στον Κεντρικό Αγωγό Ύδρευσης κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στον οικισμό…