Μάιος 2020

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΟΡΤΟ- ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020- 2021 Αγαπητοί Γονείς &…Δελτίο τύπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νομοσχέδιο Κεραμέως: Άρθρο 49 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ύστερα από τη διαβούλευση που προηγήθηκε το προηγούμενο…Πώς «ξετρύπωσε» η οικονομική αστυνομία το παράνομο εργοστάσιο καπνού στο Μαρκόπουλο

Από τις αρχές Μαΐου γνώριζαν τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας την ύπαρξη παράνομου εργοστασίου επεξεργασίας καπνικών προϊόντων, στην περιοχή Μερέντα στο Μαρκόπουλο. Είχε προηγηθεί σχετική…