Μάιος 2016
Τα Σπάτα στα παλιά χρόνια

Τα Σπάτα, το μεσογείτικο αρβανιτοχώρι που φέρει το όνομα του μεσαιωνικού Αρβανίτη πολεμάρχου Γκίνο Μπούα Σπάτα, ορίζει το βορειότερο άκρο του μεσογείτικου κάμπου ανήκοντας αδιαμφισβήτητα…Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 4ου δημοτικού σχολείου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 ,…


Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου λεπτομερή διακήρυξη των παρόντων όρων, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί…